Novosti

NAJAVA: Završna konferencija projekta ˝Pozitivne vibracije˝

U četvrtak, 30. srpnja 2020. g. u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije, Ulica Poduzetnička zona II 18, 33000 Virovitica s početkom u 12.00 sati održati će se završna konferenciju projekta Pozitivne vibracije .

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0081 .

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima . Specifični cilj 1 je osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije, dok je specifični cilj 2 omogućiti održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva .

Korisnik bespovratnih sredstava jeVIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a partneri na projektu suHrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica, GRAS – Gradska razvojna agencija Slatine, Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o . Trajanje projekta je 27 mjeseci, a vrijednost projekta je 1.788.844,96 kuna.