PRVI ISPRAVAK DOKUMENTACIJE Javnog poziva za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja objavljenog 27. ožujka 2019. godine

Posted Posted in Novosti

U Javnom pozivu za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (u daljnjem tekstu: Poziv), KLASA: 900-01/18-01/02; URBROJ: 2189-76-04/2-19-25, objavljenom 27. ožujka 2019. godine, mijenjaju se odredbe u dokumentaciji Poziva kako slijedi: Javni Poziv za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja Točka 5. Prihvatljivi troškovi u sklopu potpora za samozapošljavanje STARI TEKST Plaće i […]

Otvoreni natječaji za zapošljavanje u Odjelu za pripremu programa i projekata u VIDRA-Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Posted Posted in Novosti

Natječaj za prijam u radni odnos u VIDRA-Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) za sljedeće radno mjesto: 1 izvršitelj/ica – Stručni/a suradnik/ica u Odjelu za pripremu programa i projekata – potrebna stručna sprema: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja društvenih ili tehničkih […]

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije održava se edukacija o jačanju svijesti o poduzetništvu za nezaposlene osobe s ciljem samozapošljavanja

Posted Posted in Novosti

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije organizirala je edukaciju za jačanje svijesti o poduzetništvu za nezaposlene osobe koje planiraju otvoriti svoj poslovni subjekt. Edukacija se održava u sklopu projekta Pozitivne vibracije koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0081. tijekom pet dana […]

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA

Posted 1 CommentPosted in Novosti

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Pozitivne vibracije, Kodni broj: UP.01.3.1.01.0081 i Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele i Program dodjela potpora male vrijednosti objavljuje JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA Dokumentacija za provođenje Javnog poziva (preuzima […]

7,5 milijuna kuna poduzetnicima za znakove kvalitete

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se […]

Odluka o rezultatu administrativne kontrole za OPG Mijatović Tomislav

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je odluku o Rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, za podmjeru 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” za OPG Mijatović Tomislav iz Donjeg Bazija, općina Čađavica. Prema odluci korisnik ostvaruje 78 bodova i intenzitet potpore u visini od 50% ulaganja. Procijenjeni iznos potpore […]

Natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom […]

OPG Marčetić Dragoslav dobio odluku o rezultatima administrativne kontrole

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nastavlja s izdavanjem odluka o rezultatima administrativne kontrole za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor biljne proizvodnje. Ulaganje u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje). Na temelju prvog dijela zahtjeva za potporu OPG Marčetić Dragoslav iz Gradine […]

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, […]

EDIC Virovitica sudjelovao je u događanju Veliki skok u Dravu 2018.

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Dana, 08. srpnja 2018. godine Informacijski centar Europe Direct Virovitica sudjelovao u događanju Veliki skok u Dravu 2018. na Križnici (općina Pitomača). Svrha sudjelovanja EDIC-a Virovitica na događanju Veliki skok u Dravu, proslava europskih rijeka, je podržavanje inicijative međunarodne akcije za očuvanje europskih rijeka. Centar je imao svoj štand na događanju na kojem su posjetioci […]