Novosti

Održana zadnja iteracija edukacija za poduzetnike u sklopu projekta Pozitivne vibracije

Od 15. do 19. lipnja 2020. godine (5 dana) u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici održana je zadnja iteracija edukacija u sklopu projekta Pozitivne vibracije koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0081.

Budući da je napokon održavanja prve dvije iteracije edukacija za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina podijeljeno svih 10 potpora za samozapošljavanje, Razvojna agencija VIDRA odlučila je izmijeniti sadržaj zadnje iteracije edukacija. Edukacija je održana za korisnike koji su dobili potporu za samozapošljavanje od Razvojne agencije VIDRA, ali i ostale zainteresirane mlade poduzetnike koji su tek pokrenuli poslovanje pomoću potpora za samozapošljavanje. Edukaciju je pohađalo 15 mladih poduzetnika. Teme edukacije su bile: financijska abeceda poslovanja i razumijevanje financijskih izvještaja, krizni menadžment, organizacija poslovanja, poslovni pregovori i tko su naši kupci, kako pronaći nove kupce i kako pratiti prodaju.

Edukaciju je organizirala Razvojna agencija VIDRA u suradnji s Centrom za poduzetništvo iz Osijeka,  koji je podugovoren za izvršenje aktivnosti edukacije.