Novosti

PRVI ISPRAVAK DOKUMENTACIJE Javnog poziva za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja objavljenog 27. ožujka 2019. godine

U Javnom pozivu za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (u daljnjem tekstu: Poziv), KLASA: 900-01/18-01/02; URBROJ: 2189-76-04/2-19-25, objavljenom 27. ožujka 2019. godine, mijenjaju se odredbe u dokumentaciji Poziva kako slijedi:

 1. Javni Poziv za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja
 • Točka 5. Prihvatljivi troškovi u sklopu potpora za samozapošljavanje

STARI TEKST

 • Plaće i obvezni doprinosi na plaću za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu;

NOVI TEKST

 • Obvezni doprinosi na plaću za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu;
 • Program dodjele potpora za samozapošljavanje Pozitivne vibracije
 • PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U SKLOPU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE:

STARI TEKST

 • Plaće i obvezni doprinosi na plaću za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu;

NOVI TEKST

 • Obvezni doprinosi na plaću za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu;

Izmijenjena dokumentacija:

 1. Prvi ispravak dokumentacije (preuzmi)
 2. Izmjena_Javni poziv za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (preuzmi)
 3. Izmjena_Program dodjele potpora za samozapošljavanje Pozitivne vibracije (preuzmi)